Móc xích cẩu

Móc, xích cẩu, cáp vải, kẹp tôn, mani,.... của hãng Eagle Clamp, Tamura,... sản xuất tại Nhật bản, Hàn Quốc,...

Móc cẩu: 0.5 tấn đến 10 tấn

Xích cẩu từ 0.5 tấn đến 10 tấn với 2 nhánh, 3 nhánh, 4 nhánh

Cáp vải tải trọng từ 100kg đến 20 tấn với các loại chiều dài do khách hàng lựa chọn

Cáp thép với các loại tải trọng và hình dáng khác nhau

Các loại mani (móng ngựa) với các loại tải trọng khác nhau

Bulong mắt, bulong chìm,....