Bàn nâng thủy lực

Bàn nâng thủy lực di chuyển bằng tay và bằng Acquy

Có thể nâng vật có tải trọng lên đến 1 tấn